Meldingen

Bron: AD  3-5-16 – 09:30

22 jaar cel voor inbreker

ad artikelSlachtoffers van een inbraak willen de daders in veel gevallen ‘een pak rammel geven’. Ruim vier op de tien koesteren deze agressieve gevoelens jegens inbrekers. Ook vinden zij een jarenlange celstraf, van gemiddeld 22 jaar, het meest gepast. Dit blijkt uit een onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken onder ruim duizend respondenten.

Dat slachtoffers verhaal willen halen bij degene die hen dit leed heeft berokkend, is logisch

Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken

Ruim vier op de tien mensen bij wie is ingebroken (43%), koesteren gevoelens van agressie richting de dader. Bijna drie op de tien slachtoffers van een inbraak (28%) willen dat de daders veel strenger worden gestraft.

Een kwart van de slachtoffers vindt dat de dief, wanneer hij wordt gepakt, een schadevergoeding moet betalen van zo’n 3000 euro. Bijna een kwart van de ondervraagden is heel erg boos op de inbreker en een vijfde zou de inbreker weleens goed de waarheid willen vertellen over wat hen is aangedaan.

Impact

,,Na het meemaken van een inbraak of poging daartoe daalt het gevoel van veiligheid in de eigen woning gemiddeld van een 7,8 naar een 6,0. Dat slachtoffers verhaal willen halen bij degene die hen dit leed heeft berokkend, is logisch. Maar dat slachtoffers de dader ook echt iets aan willen doen, laat de enorme impact van een inbraak op slachtoffers zien”, zegt Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken.

Het gevoel hebben de inbreker iets aan te willen doen, doet zich volgens het onderzoek overigens vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Staal: ,,Vrouwen doen het liever af met woorden.”

Een kleiner percentage van de ondervraagden (11%) hoopt dat de inbreker spijt heeft van zijn daad. Een even zo grote groep is bang dat de inbreker iemand uit de buurt is geweest en dus misschien wel een bekende.

Ik denk dat we de hoge strafmaat die de ondervraagde slachtoffers noemen vooral als een gevoelsbarometer moeten interpreteren

De voorzitter van de stichting reageert ook op de hoge gemiddelde celstraf die de respondenten inbrekers zouden willen opleggen. ,,Als je bedenkt dat de maximumstraf voor het plegen van een eerste inbraak nu een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van gemiddeld 3 maanden bedraagt maar vaker nog een taakstraf wordt toegewezen, is de strafmaat van 22 jaar cel binnen onze samenleving natuurlijk niet reëel. Ik denk dan ook dat we de strafmaat die de ondervraagde slachtoffers noemen vooral als een gevoelsbarometer moeten interpreteren. Een inbraak kan hun leven zodanig vergallen, dat slachtoffers dit op deze manier vereffend willen zien. Je kunt hier echter wel uit opmaken dat een groot deel van de Nederlanders die een inbraak meemaakten, meent dat de huidige straffen veel te laag zijn.”