Meldingen

buurttoezicht Lansingerland

 

Samenwerking tussen inwoners, politie & gemeente!

BOA

Toezicht op en handhaving van de openbare orde

Waar mensen wonen, ontstaan soms ook verschillen van inzicht. Om toezicht te houden en waar nodig te handhaven, kunt u verschillende ordebewakers tegen komen.

Meldingen overlast en vernielingen

Heeft u last van overlast en vernielingen? Afhankelijk van het soort klacht, kunt u bij verschillende meldpunten terecht.

Politie

Politieagenten hebben een duidelijke taak in het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van veiligheid.
Iedere wijk heeft een eigen aanspreekpunt bij de politie: de wijkagent. Op deze website onder de TAB de wijkagenten treft u alle wijkagenten van Lansingerland aan.

BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) Gemeente Lansingerland

De gemeente Lansingerland heeft momenteel 4 Buitengewoon Opsporingsambtenaren in dienst.

Welke specifieke bevoegdheden hebben de BOA’s zoal?

BOA’s die worden ingezet binnen het domein ‘Openbare ruimte’ hebben de bevoegdheid om verbaliserend op te treden tegen het overgrote deel van de parkeerovertredingen, overtredingen van een aantal verbodsbepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening, overtredingen van de Afvalstoffenverordeningen en een aantal verbodsbepalingen uit het Wetboek van strafrecht. De meest voorkomende zaken waar door de BOA’s op wordt gehandhaafd zijn;

– parkeeroverlast;
– overlast van loslopende honden en/of hondenpoep;
– overlast van op de weg geparkeerde aanhangers en caravans, en
– controle op het aanbieden van huisvuil
– andere vormen van overlast.

Naast de reguliere controles worden de BOA’s geregeld ingezet voor het houden van ad hoc controles en acties. Vaak gebeurt dit op aanvraag van een externe partij (bijv. de burgemeester zelf, de politie of een andere afdeling), maar dit kan ook op eigen initiatief zijn. Zo worden de BOA’s ingezet tijdens de Sinterklaasintochten en rondom/tijdens oud & nieuw, op de kermis in Berkel, tijdens Koninginnedag en de Rottemerentocht. Vaak wordt er bij dit soort controles samengewerkt met de politie.

Alle kernen zijn vertegenwoordigd
binnen btl