Meldingen

buurttoezicht Lansingerland

 

Samenwerking tussen inwoners, politie & gemeente!

Veelgestelde vragen

Hoelang bestaat Buurttoezicht al?

In 2007 is Buurttoezicht gestart in een wijk waar veel overlast was en waar de gemeente en de politie weinig oplossingen konden bieden.

Wanneer bel ik 112?

Wanneer kan ik alarmnummer 112 bellen?
Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer een leven in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als jij of iemand anders zwaar gewond is en dringend medische hulp nodig heeft. Of wanneer je getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld geweld, moord, een inbraak of diefstal.
Doorgeven: welke hulpdienst nodig?

 

 

Wanneer je 112 belt, geef dan door:
· wat er aan de hand is;
· waar er hulp nodig is;
· welke hulpdienst er nodig lijkt te zijn: politie, brandweer of ambulance.
De centralist verbindt jou onmiddellijk door met de juiste hulpdienst in jouw regio.

 

Bij spoed: bel 112
Wanneer is een situatie spoedeisend en mag je 112 bellen?

Hier volgen enkele voorbeelden:
· Je hebt een aanrijding gehad. Er is niemand gewond, maar je staat op een levensgevaarlijke plek.
Omdat de situatie levensgevaarlijk is, belt je 112.
· Je ziet dat een auto wordt opengebroken.
Je bent getuige van een misdrijf. Hiervoor mag u 112 bellen.
· Je wordt op straat of in je huis bedreigd.
Je wordt direct bedreigd. Bel 112 of laat dit door eventuele omstanders doen.
· Iemand probeert jouw deur open te breken.
Je wordt direct bedreigd. Je belt 112.
· Bij de buren wordt heftig ruzie gemaakt. Het klinkt alsof er iemand in elkaar wordt geslagen.
Hier is iemand mogelijk in levensgevaar. Bel 112.

 

Geen spoed, wel hulp nodig
Is een situatie niet-spoedeisend, maar heb je wel hulp nodig? Voor de politie bel je dan het landelijke politienummer: 0900-8844 (lokaal tarief). Het nummer van de brandweer in de buurt staat op de website van de brandweer.

Hoe vaak wordt er gelopen?

In Lansingerland zijn er 40 wijken met een actieve Buurtwacht. Er zijn wijken waar er in 2-tallen met een dagelijks schema 5 x per dag gelopen wordt en er zijn wijken waar een aantal keer per week gelopen wordt in een Buurttoezicht hesje.

Hoeveel vrijwilligers zijn actief binnen Buurttoezicht?

Er zijn 500 geregistreerde actieve vrijwilligers in heel Lansingerland. Op de Buurttoezicht Lansingerland Facebookpagina zijn er meer dan 6000 volgers. Lansingerland heeft 40 wijken met een Buurt-WhatsApp met in totaal 1200 gebruikers.

Krijgen jullie ook vergoeding?

Nee, het is vrijwilligerswerk. Er is wel een budget van de gemeente beschikbaar om onkosten te kunnen vergoeden. Denk aan het plaatsen van bordjes, stickers en het beschikbaar stellen van hesjes.

Treffen jullie vaak onregelmatigheden?

Dagelijks gebeurt er iets zoals inbraak, autodiefstal, fietsen en scooter diefstallen maar ook verkenningen of mensen met vakantie zijn.

Hoe melden jullie onregelmatigheden?

We gebruiken de Buurt-WhatsApp om elkaar te informeren volgens de SAAR methode.

De SAAR-methode geeft de juiste volgorde aan.

S = Signaleer

A = Alarmeer via 1-1-2

A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Je kan – een vraag stellen zoals: ”kan ik u ergens mee helpen?”.

Hoe is de samenwerking met de politie?

Er is maandelijks overleg met de gemeente en de politie. Er worden regelmatig gezamenlijke acties uitgezet. Vooraf is dan een briefing op het politiebureau en dan gaan we met de politie de wijk in.

Is lopen in een hesje verplicht?

Nee zeker niet. Buurttoezicht adviseert wel om te lopen met een Buurttoezicht hesje. Dit draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de buurt. Iedereen ziet dan dat buurtbewoners de moeite nemen om de boel in de gaten te houden.

De crimineeltjes hebben een hekel aan deze vorm van extra toezicht. Het merendeel van de actieve Buurttoezichthouders loopt in een hesje, maar niet iedereen doet daar aan mee.

Op welk tijdstip wordt er meestal ingebroken?

Er wordt meestal ingebroken tussen 03:00 en 04:00 in de ochtend als iedereen ligt te slapen. Buurttoezicht heeft samen met de politie diverse keren in de nachtelijke uren stakeouts gedaan om inbrekers te betrappen. We hebben ook stakeouts gedaan in de middag bij station Westpolder met politie in burger om zo fietsen dieven te pakken. Er wordt zowel overdag als in de avond als ’s nachts gelopen door de buurtwacht.

Wat zijn jullie kerntaken?

Rol buurttoezichthoud(st)er.

Het regelmatig lopen van rondes in de eigen wijk, al dan niet aan de hand van een rooster als de omstandigheden, bv. de groei van het aantal inbraken, hierom vragen.

Verdachte omstandigheden direct melden aan 112.

Verdachte omstandigheden melden op het groeps-WhatsApp-account van je eigen domein.

Kapot straatmeubilair melden via de Lansingerland app of de internet site van de gemeente of via telefoonnummer 14 010.

Preventieve adviezen geven aan de buurtbewoners als het gaat om het voorkomen van inbraken.

Deelname aan gezamenlijke acties in samenwerking met politie.

Promoten van buurttoezicht in het eigen domein en helpen bij het promoten van buurttoezicht bij bv braderieën.

 

Rol wijkcoördinator.

Naast de inhoudelijke rol van de buurttoezichthouder:

Aanspreekpunt voor de buurttoezichthouders van je eigen domein.

Naast het promoten van buurttoezicht, zelf inschrijven van potentiële buurtoezicht houders in het eigen domein en doorgeven aan de dorps coördinator.

Beheren van de Buurt-WhatsApp-account indien er geen andere beheerder voorhanden is.

Deelnemen aan periodieke overleggen met dorpscoördinator.

Aanpak specifieke problemen in het domein afstemmen met dorpscoördinator en de partners. (Politie, gemeente en/of 3B Wonen).

 

Rol dorpscoördinator.

Naast de inhoudelijke rol van de buurttoezichthouder:

Aanspreekpunt voor de wijkcoördinator.

Het ondersteunen van de werkzaamheden van de wijkcoördinator.

Aanspreekpunt voor de beheerders van de Buurt-WhatsApp in je eigen dorp.

Het organiseren en bijwonen van overleggen met de wijkcoördinatoren.

Het (mede) organiseren en bijwonen van de jaarlijkse bijeenkomst voor alle buurttoezichthouders.

Het (mede) organiseren en bijwonen van de reguliere overleggen met de partners (BTL, politie, wijkbeheerder gemeente en senior beveiliging ambtenaar).

Verantwoordelijk voor het uitbreiden en in stand houden van het aantal domeinen en/of buurttoezichthouders.

Het jaarlijks evalueren van het convenant met de partners.

(Mede) de inhoud bepalen en het organiseren van toekomstige trainingen gericht op de rol van de buurttoezichthouder.

Het (mede) beheren van Facebook BTL.

Het (mede) vaststellen van het BTL jaarplan.

(Mede) vaststellen aan welke evenementen BTL jaarlijks gaat deelnemen.

Verantwoordelijk voor het beheren van de gegevens van de buurttoezichthouders.

Het verspreiden van de Politie-updates aan de wijkcoördinator en eventueel alle buurttoezichthouders.

Het doen van voorstellen om BTL optimaal te laten functioneren.

Hoe kan je je aanmelden bij jouw Buurt-WhatsApp?
Voorkomt jullie werk iets?

Het verhoogt het veiligheidsgevoel van de inwoners, er is een sociale component, weet wat er speelt in je buurt en het schrikt de draaideurcriminelen af. Onderzoek heeft aangetoond dat er minder criminaliteit is.

Samen werken aan een veilig Lansingerland!

Wat hebben jullie al bereikt?

Diverse heterdaadjes en het verhogen van het veiligheidsgevoel en zorgen dat de criminaliteit zich verplaatst naar andere gebieden.

Zoeken jullie nog vrijwilligers?

Extra vrijwilligers zijn altijd welkom. Lansingerland is een grote gemeente, waar dagelijks draaideur criminelen overlast bezorgen.

Samen werken aan een veilig Lansingerland! Wil je meehelpen, meld je dan hier aan.

Babbeltruc

WAT DOET U ALS EEN ONBEKENDE BIJ U THUIS AANBELT?

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Met de acht eenvoudige tips uit deze folder kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.

ACHT TIPS OM DIEFSTAL DOOR EEN BABBELTRUC TE VOORKOMEN
1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.

3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt dat hij/zij van de gemeente, een bedrijf of instelling is. Heeft iemand geen legitimatie bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.

4. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld.Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed en probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk door het raam waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal.

5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.

6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.

7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of willen u juist iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van dit soort bedrijven komen niet zomaar langs, zij maken van tevoren een afspraak.

8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn. Of mannen in nette pakken.

Is de vrijwillige actieve Buurttoezichthouder verzekerd?

De Vrijwilligers verzekering.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Vrijwilliger bij Buurttoezicht is niet geheel zonder risico en risico’s zijn niet altijd even goed gedekt.

De risico’s van vrijwilligerswerk zijn:

 • Vrijwilliger loopt letsel op tijdens het vrijwilligerswerk.
 • Vrijwilliger brengt schade toe aan derden.
 • Vrijwilligers die voor hun vrijwilligerswerk met hun eigen auto deelnemen aan het verkeer.

 

Verzekeringsdekking?

 • De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt vaak geen dekking voor vrijwilligerswerk
 • Niet iedere Organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering
 • Niet elke organisatie heeft een ongevallenverzekering voor vrijwilligers
 • Niet iedere organisatie heeft een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

 

De VNG Vrijwilligersverzekering.

Alle vrijwilligers binnen de gemeente Lansingerland zijn verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering.

De kenmerken:

 • De vrijwilliger staat centraal
 • De gemeente verzekert in 1 keer alle vrijwilligers in de gemeente.

Vrijwilligers hoeven niet apart geregistreerd of aangemeld te worden

 • Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd bij het vrijwilligerswerk dat zij doen
 • Maatschappelijk stagiairs zijn meeverzekerd
 • Binnen de verzekering is ook gedacht aan mantelzorgers
 • Bij schade die verzekerd is, geldt er geen eigen risico
 • Dekking binnen Europa.

 

De vrijwilliger:

Persoon die vanuit Nederland, min of meer georganiseerd, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

 

De VNG Vrijwilligersverzekering.

 • Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger (schade aan derden)
 • Ongevallenverzekering Vrijwilliger (overlijden, invaliditeit en persoonlijke eigendommen)
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

 

Schade en dan?

 • Vrijwilliger (of organisatie) meldt schade bij gemeente via (digitaal) schadeformulier
 • Gemeente meldt schade bij Centraal Beheer Achmea.
 • Centraal Beheer Achmea wikkelt schade af met benadeelde
 • De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade

 

Secundaire dekking

Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt:

Deze verzekeringen zijn / is alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een

andere verzekering al dan niet van oudere datum.

Alle kernen zijn vertegenwoordigd
binnen btl