Buurttoezicht Lansingerland | Politie
In Lansingerland zijn ruim 500 vrijwilligers actief. Zij zetten zich in om de wijken veilig en schoon te houden. Ieder dorp heeft een dorpscoördinator en iedere wijk een wijkcoördinator. Op deze website vind je achtergrond informatie over Buurttoezicht en de samenwerking met de gemeente en de politie.
Buurttoezicht, buurttoezicht Lansingerland, BTL, btl website, buurtpreventie
231
page-template,page-template-politie,page-template-politie-php,page,page-id-231,,smooth_scroll
title
 

Politie

 

De Politie onderstreept samen met de gemeente het belang van een goed functionerend en goed geïnformeerd Buurttoezicht. De Politie stelt met gemeente en BTL kaders vast waarbinnen BTL kan opereren. Rolduidelijkheid is een vereiste om tot een goede uitvoering te komen te voldoen aan een correct verwachtingspatroon. BTL heeft duidelijk géén handhavingsrol en géén opsporingsrol, maar een toezicht- en signaleringsrol.

 

Informatie

BTL is het meest effectief wanneer inzet plaats vindt op basis van juiste informatie. Informatie is afkomstig van bewoners (direct of via de gemeente), eigen waarneming en politiesystemen.

Informatie-uitwisseling, voor zover wettelijke regelingen dit toestaan, vindt plaats bij overleggen zoals bijvoorbeeld het overleg Donkere Dagen Offensief en het woninginbraakoverleg.

Tijdens incidenten en operationele inzet is het actief informeren van BTL in veel gevallen niet mogelijk.

Acties

Preventieve acties komen onder meer voort uit verschillende overlegfora en de veiligheidsthema’s van Politie en gemeente zoals deze zijn verwoord in het eenheidsjaarplan van Politie en het jaaractieplan integrale veiligheid van gemeente. De Politie maakt werkafspraken met BTL over inzet tijdens gezamenlijke preventieve acties (woninginbraak, overlast). Beide partijen dragen zorg voor een standaardisering van acties. Uitwisseling van contactinformatie, inhoud van briefings op locatie, specifieke tijdstippen en aantal deelnemers zijn belangrijke items die in de werkafspraken gespecificeerd zijn.

Wijkagent

De drie dorpskernen binnen de gemeente Lansingerland zijn voorzien van ‘eigen’ wijkagenten. De wijkagenten zijn de spil binnen de clusters en voor BTL direct benaderbaar. De contactgegevens van de wijkagenten zijn beschikbaar voor de wijkcoördinatoren voor probleemgerichte aanpak. Voor incidentgerichte aanpak maakt BTL gebruik van de landelijke telefoonnummers 0900-8844 en 112.

De wijkagenten maken deel uit van het jeugdoverleg waar de partijen overlastlocaties in kaart brengen. BTL heeft een belangrijke rol in het in kaart brengen van dit soort locaties en de gepaard gaande overlast en meldt dit aan gemeente of politie.

Demonstratie aanhouding vuurgevaarlijk persoon

 

 

 

Politie, gemeente en
burgers werken samen