Meldingen

buurttoezicht Lansingerland

 

Samenwerking tussen inwoners, politie & gemeente!

Politie

De Politie onderstreept samen met de gemeente het belang van een goed functionerend en goed geïnformeerd Buurttoezicht. De Politie stelt met gemeente en BTL kaders vast waarbinnen BTL kan opereren. Rolduidelijkheid is een vereiste om tot een goede uitvoering te komen te voldoen aan een correct verwachtingspatroon. BTL heeft duidelijk géén handhavingsrol en géén opsporingsrol, maar een toezicht- en signaleringsrol.

Buurtonderzoek

Veiligheid in de wijk vindt iedereen belangrijk. Het privé gebruik maken van camera’s om je eigendommen te beschermen wordt steeds vaker toegepast door de inwoners van Lansi

ngerland.

Buurttoezicht heeft afspraken gemaakt met de wijk expert agent en de officier van Justitie om een digitaal buurtonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt de Buurt-WhatsApp en Facebook ingezet om camerabeelden op te vragen, wanneer we weten dat tijdens een bepaalde periode er een misdrijf heeft plaatsgevonden. Inmiddels heeft BTL al diverse camerabeelden via de buurtbewoners weten te bemachtigen, die de politie helpt om de daders te kunnen achterhalen.

Het is al een paar keer voorgekomen, dat de politie verdachte personen heeft kunnen aanhouden op basis van de door Buurttoezicht aangeleverde camerabeelden.

Zo maken we Lansingerland weer iets veiliger.

  Informatie

  BTL is het meest effectief wanneer inzet plaats vindt op basis van juiste informatie. Informatie is afkomstig van bewoners (direct of via de gemeente), eigen waarneming en politiesystemen.

  Informatie-uitwisseling, voor zover wettelijke regelingen dit toestaan, vindt plaats bij overleggen zoals bijvoorbeeld het overleg Donkere Dagen Offensief en het woninginbraakoverleg.

  Tijdens incidenten en operationele inzet is het actief informeren van BTL in veel gevallen niet mogelijk.

   Acties

   Preventieve acties komen onder meer voort uit verschillende overlegfora en de veiligheidsthema’s van Politie en gemeente zoals deze zijn verwoord in het eenheidsjaarplan van Politie en het jaaractieplan integrale veiligheid van gemeente. De Politie maakt werkafspraken met BTL over inzet tijdens gezamenlijke preventieve acties (woninginbraak, overlast). Beide partijen dragen zorg voor een standaardisering van acties. Uitwisseling van contactinformatie, inhoud van briefings op locatie, specifieke tijdstippen en aantal deelnemers zijn belangrijke items die in de werkafspraken gespecificeerd zijn.

   Wijkagent

   De drie dorpskernen binnen de gemeente Lansingerland zijn voorzien van ‘eigen’ wijkagenten. De wijkagenten zijn de spil binnen de clusters en voor BTL direct benaderbaar. De contactgegevens van de wijkagenten zijn beschikbaar voor de wijkcoördinatoren voor probleemgerichte aanpak. Voor incidentgerichte aanpak maakt BTL gebruik van de landelijke telefoonnummers 0900-8844 en 112.

   De wijkagenten maken deel uit van het jeugdoverleg waar de partijen overlastlocaties in kaart brengen. BTL heeft een belangrijke rol in het in kaart brengen van dit soort locaties en de gepaard gaande overlast en meldt dit aan gemeente of politie.

   Demonstratie aanhouding vuurgevaarlijk persoon

    Alle kernen zijn vertegenwoordigd
    binnen btl