Meldingen

buurttoezicht Lansingerland

 

Samenwerking tussen inwoners, politie & gemeente!

Buurttoezicht Lansingerland

Buurttoezicht Lansingerland (BTL) draagt sinds de oprichting in 2007 op bijzondere wijze bij aan de veiligheid binnen de gemeente Lansingerland. Waar in 2007 een handvol vrijwilligers gemotiveerd, maar met beperkte informatie “de straat op gingen”, zien we nu een organisatie met ruim 500 actieve buurttoezichthouders, een grote schare WhatsApp gebruikers en duizenden Facebook volgers.

Een dergelijke groei vraagt afstemming. Hoewel BTL een eigen organisatie is, wordt er nauw samengewerkt met de gemeente en politie. BTL is deels afhankelijk van informatie en financiële ondersteuning.

BTL is een zelfstandige organisatie die rekent op steun van en facilitering door gemeente en politie. De kracht van BTL komt voort uit het feit dat er geen formele sturing vanuit de gemeente plaats vindt en juist de vrijwilligers de drijvende kracht zijn.

BTL

Buurttoezicht bestaat uit verschillende “niveaus”. Voor ieder niveau bestaat een rolbeschrijving. BTL draagt zorg voor het bekend stellen en indien nodig updaten van deze profielen.

 • Dorpscoördinator (DC)
 • Wijkcoördinator (WC)
 • Buurttoezichthouder (BTH)

Dorpscoördinator

De dorpscoördinatoren vormen het ‘sturend element” van BTL en treden op als aanspreekpunt voor gemeente en politie. Aangezien de rol van DC cruciaal is voor een goed functionerend buurtoezicht waarborgt BTL de invulling van deze rollen.

  Periodiek overleg

  BTL organiseert een maandelijks overleg waar afvaardiging van de gemeente (veiligheid en/of Beheer en Onderhoud) en politie aanwezig is. BTL zit dit overleg voor, draagt zorg voor een agenda en verslaglegging. Doel van dit periodieke overleg is het bevorderen van de samenwerking.

  De gemeente en politie delen informatie over veiligheid en veiligheidsbeleving met de dorpscoördinatoren, mits dit binnen de geldende wet- en regelgeving toepasbaar is.

   Buurt-WhatsApp

   Naast de actieve rollen maakt het beheer van Buurt-WhatsApp –groepen deel uit van de zelfstandige verantwoordelijkheid van BTL.

   BTL draagt zorg voor inhoudelijke afstemming door opstellen van een WhatsApp protocol. Controle op toepassing van het protocol en controle op toetreding tot de WhatsApp-groepen belegt BTL bij de WhatsApp-groepbeheerders. De dorpscoördinatoren wijzen de beheerders op deze verantwoordelijkheid.

    Sociale media

    BTL beschikt over een website, een Facebookpagina en een Twitter-account. Het beheer van de website, de Facebookpagina en het Twitter-account ligt volledig bij BTL. Zowel de website, Facebookpagina en het Twitter-account hebben een informatief karakter op het gebied van sociale en fysieke veiligheid.

    De gemeente faciliteert de hosting en het onderhoud van de website.

     ICT beheer

     BTL hanteert een intern publicatieprotocol. Dit protocol beperkt het ongecontroleerd posten van berichten, helpt bij het sturen van eventuele discussies en draagt zorg voor beantwoording van vragen.

      Positieve effecten

      • Bijdrage aan criminaliteitsbestrijding
      • Extra alertheid onder bewoners
      • Verlengstuk politie en diensten
      • Collectieve zelfredzaamheid

       Alle kernen zijn vertegenwoordigd
       binnen btl