Meldingen

buurttoezicht Lansingerland

 

Samenwerking tussen inwoners, politie & gemeente!

Gemeente

De gemeente Lansingerland is trots op haar inwoners die vanuit een intrinsieke motivatie een bijdrage willen leveren aan veiligheid. Buurttoezicht Lansingerland is een zelfstandige organisatie, maar kan rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente.

De gemeente onderstreept de bijdrage van BTL aan het algemeen belang door haar op te nemen in het jaaractieplan integraal veiligheidsbeleid. Groei, zichtbaarheid en effectiviteit zijn beschreven hoofdthema’s in de ontwikkeling van BTL.

Groei

Het aantal buurtoezichthouders groeit in iedere kern. Dit is vooral te danken aan de inzet van de dorpscoördinatoren en wijkcoördinatoren. De gemeente ondersteunt en faciliteert de groei van het aantal buurttoezichthouders door onder andere de naamsbekendheid te vergroten:

 

 • verwijzingen gemeentelijke website
 • faciliteren BTL website
 • initiëren bewonersavonden
 • Buurttoezicht waarschuwingsborden

  Zichtbaarheid

  Zichtbaarheid is de sleutel tot succes. De gemeente is zich hier sterk van bewust en draagt zorg voor opvallende hesjes voorzien van buurttoezicht logo. De hesjes stralen daarnaast uniformiteit en professionaliteit uit.

  De gemeente toont inwoners en bezoekers een sterke verbondenheid met buurtoezicht door het plaatsen van “buurttoezichtborden”. Het plaatsen gebeurt in overleg met de dorpscoördinatoren.

  Effectiviteit

  De gemeente draagt op verschillende wijzen bij aan ontwikkeling en effectiviteit van BTL.

  In gezamenlijk overleg organiseert de gemeente twee keer per jaar een workshop met een veiligheidsthema voor buurttoezichthouders. Daarnaast faciliteert de gemeente door in gezamenlijk overleg vergaderruimte ten behoeve van interne overleggen BTL op het gemeentehuis ter beschikking te stellen.

  Vast aanspreekpunt

  De gemeente wijst een portefeuillehouder aan. De senior adviseur veiligheid van het team veiligheid fungeert als direct en eerste aanspreekpunt voor de dorpscoördinatoren.

  Faciliterend

  De gemeente faciliteert om informatie bijeenkomsten te organiseren om de inwoners goed te informeren over veiligheid. Zo is er in juni 2016 een informatieavond inbraakpreventie georganiseerd met als gastspreker een ex inbreker Evert Jansen.

  Alle kernen zijn vertegenwoordigd
  binnen btl