Meldingen

buurttoezicht Lansingerland

 

Samenwerking tussen inwoners, politie & gemeente!

De Buurtwacht

Wat we van een vrijwilliger verwachten is een luisterend oor en oog voor wat er op veiligheidsgebied in uw wijk allemaal gebeurt. We onderscheiden een 2-tal rollen.

  1.  Een passieve Buurttoezicht vrijwilliger 0 – 4 uur per maand
  2. Een actieve Buurtwacht 1 – 5 uur per week loopt samen met andere buurtbewoners rondes in een hesje voor toezicht

Afhankelijk voor wat er nodig is en hoeveel tijd je er voor over hebt, kan je één van de 2 rollen op je nemen. Zijn er meldingen die belangrijk zijn voor Buurttoezicht, stuur dan een PB naar het Facebook account van Buurttoezicht. De Buurtwacht loopt met andere wijkbewoners een ronde door de wijk. Hij/zij draagt het Buurttoezicht hesje. Hiermee wordt aangegeven dat er in jullie wijk actief opgelet wordt. Dit draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de buurt en we weten dat de draaideur criminelen hier een grote hekel aan hebben. De Buurtwacht heeft een eigen groeps-WhatsApp-account. Bijvoorbeeld Buurtwacht Oranjewijk. Deze is vooral informatief bedoeld. Daar maak je afspraken mee om gezamenlijk te gaan lopen. Met WhatsApp is het mogelijk om elkaar snel te informeren, indien er direct gevaar voor de veiligheid is. Hier is al meerdere malen met succes gebruik van gemaakt om ongewenste malafide figuren buiten de wijk te houden. De gemeente verzorgt samen met buurtoezicht trainingen voor de Buurtwacht.

Rol Buurtwacht
Het regelmatig lopen van rondes in de eigen wijk, al dan niet a.d.v. een rooster als de omstandigheden, bv. de groei van het aantal inbraken, hierom vragen. Verdachte omstandigheden direct melden aan 112. Verdachte omstandigheden melden op het groeps-WhatsApp-account van je eigen domein. Kapot straatmeubilair melden via de Lansingerland app of de internet site van de gemeente of via telefoonnummer 14 010. Preventieve adviezen geven aan de buurtbewoners als het gaat om het voorkomen van inbraken. Deelname aan gezamenlijke acties in samenwerking met politie, zoals het donkere dagen offensief., waarbij de Buurtwacht samen met de politie door de wijk loopt. Promoten van Buurttoezicht in je eigen wijk.

Alle kernen zijn vertegenwoordigd
binnen btl