Meldingen

WhatsAppsticker – Lansingerland
In mei 2016 worden de Buurt-WhatsApp stickers uitgedeeld door de Buurttoezicht beheerders van de wijk. Inmiddels hebben we 43 wijken met een Buurt-WhatsApp. De WhatsApp wordt alleen gebruikt voor alarmering. De Buurt-WhatsApp is een zeer sterk middel om de veiligheid in de wijk hoog te houden. Met de Buurt-WhatsApp lukt het steeds vaker om de draaideur crimineeltjes, waar Lansingerland veel last van heeft, door de politie te laten arresteren.
De gemeente heeft de stickers beschikbaar gesteld en ze zijn bedoeld om een signaal af te geven aan die kleine groep criminelen: ”ATTENTIE – deze buurt is waakzaam en alert”.