Meldingen

buurttoezicht Lansingerland

 

Samenwerking tussen inwoners, politie & gemeente!

Honden

Er wonen zo’n 3400 honden in Lansingerland. Voor deze honden zijn meerdere locaties om los te lopen.
Daarnaast gaat de gemeente handhaven op plekken waar er overlast is. Ook het niet ruimen van hondenpoep wordt aangepakt en kan bekeurd worden.

Lansingerland steekt ver boven het landelijke gemiddelde uit van 1 op de 7 huishoudens met een hond. Eind 2015 stonden er in de gemeente 3361 honden geregistreerd. Volgens de administratie van belastingkantoor SVHW staat het aantal honden in:

  • Berkel en Rodenrijs 1575 honden
  • Bergschenhoek 1038 honden
  • Bleiswijk 748 honden

De problemen vallen relatief mee, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Hondenpoepprobleem worden minder zichtbaar gemaakt, hondenbezitters voelen zich serieus genomen, melders van hondenpoep merken dat de gemeente hun probleem aanpakt en in de APV-regels is er éénduidigheid. “De meldingen zijn wel in aantal toegenomen (naar 158 in 2015) maar het percentage van het totaal aantal meldingen (1,7%) is gelijk gebleven.

Deze meldingen gingen over hondenpoep, maar bijvoorbeeld ook over een kapot hekwerk van hondenuitrenveldjes”, zo luidt de verklaring. Er zijn nu 7 gebieden waar het meest overlast van honden wordt ervaren. Dat waren voorheen nog 20 locaties. Een plek die genoemd blijft worden is De Leeuwenkuil achter de kerk in Bergschenhoek.

In Berkel wordt het Annie M.G. Schmidtpark genoemd en in Bleiswijk het veldje rondom de vijver aan de IJsvogellaan. Om die overlast tegen te gaan zijn er meer hondenpoepzakjes verspreid, is er positieve aandacht voor hondenbezitters in de media geweest, zijn afvalbakken gestickerd en is er een alliantie in de Oranjewijk in Berkel ontstaan om hondenpoep op een positieve manier aan te pakken.

Handhavende boa’s hadden ondanks de prioriteitstelling te weinig capaciteit in 2015. Dat is in 2016 op peil gebracht. De gemeente zegt de uitgifte van hondenpoepzakjes te blijven faciliteren. “Met het gemeentelijk hondenbeleid willen we de overlast beperkt houden en het plezier van honden bevorderen.”

Nieuwe locaties voor honden komen er in Berkel en Rodenrijs in Meerpolder 3. Daar liggen al twee veldjes. Er komt nu een derde. Bij de nieuwbouw in Westpolder komt ook een veldje. In Bergschenhoek wordt achter de kerk in De Leeuwenkuil een losloopgebied voor honden ingesteld. In Bleiswijk, op de hoek Rembrandtlaan-Sportlaan is vanuit het participatieproces in de Zeeheldenbuurt een uitlaatzone (met aanlijn en opruimplicht) voor honden ingesteld.

In het Annie M.G. Schmidtpark zijn 3 hondenspeelvelden aangelegd. In de Groenzoom, Vlinderstrik en Bleiswijkse Zoom moet nog worden bepaald hoe wordt omgegaan met loslopende honden.

    Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].

    Alle kernen zijn vertegenwoordigd
    binnen btl